Informace pro původce

Provozujeme legální zařízení k využívání odpadů u Rychnova nad Kněžnou na základě povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí (viz ZDE). V současné době přijímáme jen "zeminu a kamení", stavební suť budeme moci přijímat po obnovení povolení krajského úřadu na základě nového Porvozního řádu, který nyní obstaráváme.

 

O převzetí odpadů vydáme potřebný doklad po zaplacení sjednané částky za převzatý odpad. Odpad musí splňovat limitní hodnoty uvedené v tabulce 10.1. a 10.2.v příloze č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., v aktuálním znění (jsme "zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu", nikoliv "skládka").

 

Cena za převzetí odpadu typu "zemina a kamení" je pro rok 2017 stanovena ve výši 120 Kč za 1 tunu + náklady na rozbor vlastností odpadů ve výši 20 Kč na 1 tunu (pokud bude odběr vzorků a jejich rozbor v akreditované laboratoři zajišťován námi v místě využití odpadu). Odpad typu "směsný stavební a demoliční odpad" budeme na základě novely odpadové vyhlášky v roce 2017 nuceni přijímat v jiném režimu a cena za 1 tunu bude kolem 200,- Kč.

K cenám účtujeme DPH v platné výši.

 

V případě požadavku o uložení více nežli 500 tun odpadů je třeba vlastnosti odpadu doložit již při jeho předání do našeho zařízení resp. je výhodnější zajistit odběr vzorků odpadu přímo v místě jeho původu. Pak stačí jeden rozbor na jeden druh odpadu bez omezení množství odpadu. Autorizovaná laboratoř za rozbor účtuje cca 15-16.000 Kč, jeho dodání trvá asi 3-4 týdny.

 

Pokyny pro původce odpadu při jejich návozu jsou k dispozici ZDE

 

Před každým návozem odpadu je třeba sjednat podmínky a cenu s Ing. Zatloukalem (viz kontakty).

 

Pro návoz je třeba zaslat objednávku nebo uzavřít smlouvu (celoroční nebo zakázkovou).

 

Dále je třeba vyplnit a potvrdit formulář Základní popis odpadu, a to dle druhu dodávaného odpadu (zemina a kamení nebo stavební suť). Příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení v horním menu v části "FORMULÁŘE"

 

CENY ZA PŘEVZETÍ ODPADU (platné od 1. 11. 2017):

základní cena: 150,- Kč / 1 tunu odpadu "zemina a kamení" 

                        150,- Kč / 1 tunu odpadu "stavební suť" ve formě recyklátu + event. 20,- Kč / 1 tunu na laboratorní rozbory 

                        230,- Kč / 1 tunu odpadu "stavební suť" + event. 20,- Kč / 1 tunu na laboratorní rozbory 

K cenám účtujeme DPH v platné výši

Minimální cena za dodávku: 150,- Kč (např. přívěsný vozík za osobní auto)

Minimální cena v případě vyžádání si příjezdu skládkaře na skládku: 300,- Kč