Úvod

Pokyny pro návoz odpadu
 

 

 

Provozní doba na naší skládce je od 8:00 do 15:00 hod. s polední přestávkou.

Upozorňujeme návozce, že příjez na naši skládku je možný jen po komunikaci od místní části Lokot. Kolem statku Jedlinská Lhota je zakázaná cesta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefonní číslo pro obsluhu na skládce: 725 64 64 40.

Číslo je přesměrováno na aktuální obsluhu skládky. Před novým návozem si vždy ověřte, zda je skládka v provozu.

Případně se informujte u jednatele společnosti: Ing. Jiří Zatloukal – 603 498 624,skladka@berimex.cz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozorňujeme, že naše skládka a vjezd na ni je monitorován.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Základní údaje nalezne v informačním letáku.

 

Naše společnost provozuje zařízení na využívání odpadů na povrchu terénu („skládka“) u Rychnova nad Kněžnou v lokalitě Jedlinská Lhota. Povolení k provozování zařízení vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (viz kopie Rozhodnutí)

 

Do našeho zařízení přijímáme pouze inertní odpady, nejčastěji zeminu a kamení a směsný stavební a demoliční odpad - viz  Přehled přijatelných druhů odpadu .

 

Naše zařízení se nachází cca 3 km od Rychnova nad Kněžnou, příjezd je možný jen ve směru od místní části Lokot. GPS vjezdové brány: 50°9'24.125"N, 16°15'19.198"E, -  mapa příjezdové trasy

 

V našem zařízení nemáme trvalou provozní dobu, otevřeno je jen po předchozí dohodě. Návoz odpadu a cenu za jeho převzetí je třeba předem dojednat s Ing. Zatloukalem na jeho telefonním čísle 603 498 624 nebo e-mailem: skladka@berimex.cz

 

Přijatý odpad musí splňovat limitní hodnoty uvedené v tabulce 10.1. a 10.2.v příloze č. 10 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., v aktuálním znění (jsme "zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu", nikoliv "skládka").

 

Každý původce odpadu musí před jeho návozem vyplnit a potvrdit „Základní popis odpadu“ – k dispozici je formluář pro "zeminu a kamení" a pro "stavební suť".

 

Přesný čas návozu je třeba vždy napřed dohodnout se obsluhou skládky na telefonu: 725 64 64 40. Pokyny pro původce odpadu a návoz odpadu jsou ZDE

 

Množství přijatého odpadu je na skládce zaznamenáváno dle tonáže vozidla do „Průvodky odpadu“ – k dispozici je formluář pro "zeminu a kamení" a pro "stavební suť".